Vaillant Kombi Arıza Kodları

0

Vaillant Kombi Arıza Kodları sayfamızı inceleyerek arızalar ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz.

Vaillant kombi arıza kodları kombi ya da şofbeninizdeki arızayı anlamanıza yardımcı olur. Siz en iyisi Güneş Teknik Servis olarak bizi arayın ve en doğru sonuca hızlıca ulaşın.

Bizlere 0216 565 7 565 nolu telefondan kesintisiz ulaşabilirsiniz.

Vaillant Turbotec Pro & Turbotec Plus Kombilerin Arıza Kodları

Vaillant Kombi Arıza Kodları Hakkında

 • F.00 Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kesinti (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
  çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC arızalı)
 • F.01 Dönüş suyu sıcakık sensörü kesintisi (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
  çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC arızalı)
 • F.02 SS çıkış sensörü bağlantısı kopuk (NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC’de yanlış soket bağlantısı, boyler
  elektroniğinde yanlış soket bağlantısı.)
 • F.03 Boyler sıcaklık sensörü bağlantısı kesik ( NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC’de arızalı geçme bağlantısı, boyler
  elektroniğinde arızalı geçme bağlantısı.)
 • F.10 Gidiş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.11 Dönüş suyu sıcaklık sensöründe kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.12 SS çıkış sensörü bağlantısında kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.13 Boyler sıcaklık sensörü kısa devre (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.20 Emniyet kapatması: Limit termostad (Ürüne giden kablo demeti topraklama bağlantısı hatalı, gidiş veya
  veya dönüş suyu NTC arızalı (temassızlık), ateşleme kablosu, ateşleme soketi veya ateşleme elektrodu
  üzerinden kaçak nedeniyle deşarj)
 • F.22 Emniyet kapatması: Su eksikliği (Üründe çok az su veya su yok, su basınç sensörü arızalı, pompaya veya
  su basınç sensörüne giden kablo gevşek/takılı değil/arızalı)
 • F.23 Emniyet kapatması:Sıcaklık farkı çok büyük (Pompa bloke oluyor, pompa gücü az, üründe hava var, gidiş ve
  ve dönüş NTC karışmış.)
 • F.24 Emniyet kapatması: Sıcaklık artışı çok hızlı (Pompa bloke oldu, pompa gücü az, üründe hava, sistem basıncı
  çok düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı.)

Vaillant Kombi Arıza Kodları Hakkında

 • F.26 Arıza: Gaz armatürü işlevsiz (Gaz armatürü bobini bağlı değil, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru
  olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, gaz armatürü bobini arızalı, elektronik arızalı.)
 • F.27 Emniyet kapatması: Sahte alev (Elektronikte nem, elektronik (alev sensörü) arızalı, gaz manyetik vafı sızdırıyor.)
 • F.28 Çalışma kesintisi: Ateşleme başarısız (Gaz sayacı arızalı veya gaz basıncı sensörü devrede, gazda hava var
  gaz giriş basıncı çok düşük, termik apatma düzeneği (TAE) devrede, yanlış gaz memesi, yanlış yedek parça gaz
  armatürü, gaz armatüründe arıza, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde
  kesinti, ateşleme sistemi (ateşleme trafosu, ateşlme kablosu, ateşleme soketi, ateşleme elektrodu) arızalı, iyonizasyon
  akımında (kablo elektrod) kesinti, üründe hatalı topraklama, alektronik arızalı.
 • F.29 İletişimde kesinti: Tekrar ateşleme başarısız (Gaz girişi zaman zaman kesik, atık gaz resirkilasyonu, ürünün
  hatalı topraklaması, ateşleme trafosunda ateşleme iptali.
 • F.33 Hava ölçüm cihazı arızalı (Fandaki soket doğru takılmamış, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak
  takılmamış, kablo demetinde kesinti, fan bloke oldu, Hall sensörü arızalı, elektronik arızalı)
 • F.45 Sıcak su giriş sensörü arızalı (sıcak su sensörü arızalı)
 • F.46 Sıcak su giriş sensöründe kısa devre.
 • F.47 Sıcak su çıkış sensörü bağlantısında kesinti
 • F.48 Sıcak su çıkış sensöründe kısa devre
 • F.49 eBUS arızası (eBUS’ta kısa devre, eBUS aşırı yüklenme veya eBUS’ta değişik polariteye sahip iki gerilim beslemesi.
 • F.61 Gaz armatürü kumandasında arıza (Gaz armatürüne giden kablo demetinde kısa devre/topraklama teması, gaz
  armatürü arızalı (Bobinlerin topraklama teması) elektronik arızalı
 • F.62 Gaz armatürü kapatma gecikmesi arızası (Gaz armatürünün gecikmiş kapatması, alev sinyalinin gecikmeli sönmesi,
  gaz armatürü sızdırıyor, elektronik arızalı)

Vaillant Kombi Arıza Kodları Hakkında

 • F.63 EEPROM arızalı (Elektronik arızalı)
 • F.64 Elektronik/NTC arızası (NTC gidiş suyu veya dönüş suyunda kısa devre, elektronik arızalı
 • F.65 Elekronikte yüksek sıcaklık arızası (Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elekronik arızalı.
 • F.67 Elektronik / alev arızası ( Makul olmayan alev sinyali, elektronik arızalı )
 • F.68 Dengesiz alev sinyali arızası (Gazda hava, gaz giriş basıncı çok düşük, yanlış hava fazlalık katsayısı, yanlış gaz memesi
  iyonizasyon akımında kesinti (kablo, elektrot)
 • F.70 Geçersiz cihaz kodu (DNS) Ekran ve elektronik kart aynı zamanda değiştirildi ve cihaz tipi numarası yeniden ayarlanmadı
  yanlış veya eksik güç kodlama direnci.
 • F.71 Gidiş suyu sıcaklık sensörü arızası (Gidiş suyu sıcaklık sensörü sabir değer bildiriyor: Gidiş devresi sıcaklık sensörü
  gidiş borusuna doğru dayanmıyor, gidiş devresi sıcaklık sensörür arızalı.)
 • F.72 Gidiş suyu ve/veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı ( Gidiş/dönüş suyu NTC sıcaklık farklılıkları çok büyük, Gidiş
  suyu ve / veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
 • F.73 Su basıncı sensöründe kısa devre (Su basıncı sensöründe kesinti / kısa devre, su basıncı sensörü besleme hattında
  GND ye kesinti/kısa devre veya su basıncı sensörü arızalı.
 • F.74 Su basıncı sensörü arızası ( Su basıncı sensörüne giden hatlarda 5V/24V a kısa devre var veya su basıncı sensöründe
  dahili hata.)
 • F.75 Arıza, pompa çalışmaya başladığında basınç farkı algılaması yok. (su basıncı sensörü veya/ve pompa arızalı, ısıtma
  sisteminde hava, üründe yetersiz su; ayarlanabilen baypası kontrol edin, harici genleşme kabını geri dönüşe bağlayın.
 • F.77 Atık gaz klepesi/yoğuşma suyu pompası arızası ( Geri bildirim yok, atık gaz klepesi arızalı)
 • F.80 actoSTOR giriş sensörü arızalı (NTC arızalı, NTC kablosu arızalı, NTC’de yanlış soket bağlantısı, tabakalı boyler
  elektroniğinde yanlış soket bağlantısı, sensördeki soketin gövdeye topraklama teması var, kablo demetinde kısa
  devre, sensör arızalı)
 • F.81 Boyler doldurma pompası arızalı (Boyler belirli bir sürenin geçmesine rağmen tam dolmuyor: Boyler ısıtma sensörünü
  ve boyler sensörünü kontrol edin, boyler pompasında hava, pompaya giden kablo demetini kontrol edin, üründeki
  aqua sensörü ve/veya sınırlayıcı kontrol edin, üç yollu vana arızalı, sıcak su eşanjörü tıkalı, pompa arızalı.
 • F.83 Gidiş ve/veya dönüş suyu sıcaklık sensörü sıcaklık hatası (Brülör çalıştığında, gidiş veya dönüş devresi
  sıcaklık sensöründe çok küçük sıcaklık değişikliği kaydediyor veya herhangi bir değişiklik
  kaydedilmiyor: Üründe çok az su, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık sensörü boruya doğru dayanmıyor.
 • F.84 Gidiş/dönüş suyu sıcaklık sensörü sıcaklık farkı tutarsız hatası (Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü
  tutarsız değerler bildiriyor: Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü birbiriyle karışmış, gidiş ve dönüş
  devresi sıcaklık sensörü doğru monte edilmedi.

Vaillant Kombi Arıza Kodları Hakkında

 • F.85 Gidiş suyu veya dönüş suyu sıcaklık sesnörü yanlış monte edildi arızası (Gidiş ve/veya dönüş devresi
  sıcaklık sensörü aynı/yanlış boruya monte edildi.
 • F.86 Limit termostad kontağı açık (burner off input) (Brülör durdurma kontağının devreye sokulması
  (örneğin yerden ısıtma için emniyet termostadı.)
 • F.90 Boyler modülü ile iletişim kesildi (Üründen boyler modülüne giden kablo demetini kontrol edin (PEBus)
  eğer ürün actoSTOR modülü olmadan çalıştırılacaksa, D.092 = 0 ayarlayın.
 • F.91 Boyler modülünde sensör/bileşen hatası
 • Kombinizde ya da doğalgaz tesisatınızda gaz kokusu almanız durumunda öncelikle 187 igdaş acil numarasını arayınız.

Vaillant ecoTEC pre (Yoğuşmalı) kombi arıza kodları

 • F.00 Arıza: Gidiş devresi sıcaklık sensörü (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
  çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC sensörü arızalı)
 • F.01 Arıza: Dönüş devresi sıcakık sensörü (ntc sokei takılı değil veya gevşek, elektronik kart üzerindeki
  çoklu soket tam olarak takılmamış, kablo demetinde kopukluk, NTC sensörü arızalı)
 • F.10 Kısa devre: Gidiş devresi sıcaklık sensörü (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.11 Kısa devre: Dönüş devresi sıcaklık sensörü (NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.13 Kısa devre: Sıcak su boyler sıcaklık sensörü (Geçerlilik: Sadece ısıtma konumu bulunan ürün
  NTC arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde)
 • F.20 Emniyet kapatması: Aşırı ısıtma sıcaklığına ulaşıldı (Aşırı ısıtma sıcaklığına ulaşıldı, su olup olmadığını
  ve akış miktarının yeterli olup olmadığını kontrol edin. Ürüne giden kablo demeti topraklama bağlantısı hatalı
  gidiş veya dönüş suyu NTC arızalı (temassızlık), ateşleme kablosu, ateşleme soketi veya ateşleme elektrodu
  üzerinden kaçak nedeniyle deşarj)
 • F.22 / 0,0 bar; Emniyet kapatması: Isıtma cihazında yetersiz su (Üründe çok az su veya su yok, su basınç sensörü
  arızalı, su basınç sensörüne giden kablo gevşek/takılı değil/arızalı)

Vaillant ecoTEC pre (Yoğuşmalı) kombi arıza kodları

 • F.23 Emniyet kapatması:Sıcaklık yayılması çok fazla NTC1/NTC2 (Pompa bloke oluyor, pompa gücü az
  üründe hava var gidiş ve dönüş devresi NTC sensörleri karışmış.)
 • F.24 Emniyet kapatması: Sıcaklık artışı çok hızlı (Pompa bloke oldu, pompa gücü az, üründe hava, sistem basıncı
  çok düşük, çekvalf bloke olmuş/yanlış takılı.)
 • F.27 Emniyet kapatması: Alev algılama arızası (Elektronikte nem, elektronik (alev sensörü) arızalı, gaz manyetik
  vafı sızdırıyor.)
 • F.28 Arıza: Çalışma sırasında ateşleme başarısız (Gaz sayacı arızalı veya gaz basıncı sensörü devrede, gazda hava var
  gaz giriş basıncı çok düşük, termik apatma düzeneği (TAE) devrede, yanlış gaz memesi, yanlış yedek parça gaz
  armatürü, gaz armatüründe arıza, elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde
  kesinti, ateşleme sistemi (ateşleme trafosu, ateşlme kablosu, ateşleme soketi, ateşleme elektrodu) arızalı, iyonizasyon
  akımında (kablo elektrod) kesinti, üründe hatalı topraklama, alektronik arızalı.
 • F.29 Arıza: Alev sönmesi (Gaz girişi zaman zaman kesik, atık gaz resirkilasyonu, ürünün
  hatalı topraklaması, ateşleme trafosunda ateşleme iptali.
 • F.32 Fanın test fonksiyonu aktif: Fan devir sayısı tolerans değerleri dışında (Fandaki soket doğru takılmamış
  elektronik kart üzerindeki çoklu soket doğru olarak takılmamış, kablo demetinde kesinti, fan bloke oldu
  Hall sensörü arızalı, elektronik arızalı)
 • F.46 Kısa devre: Güneş enerjisi devresi su girişindeki sıcaklık sensörü (Geçerlilik: Güneş enerjisi seti monte edilmiş
  (opsiyonel) sensör arızalı, kablo demetinde kısa devre, kablo/gövde
 • F.47 Sıcak su çıkış sensörü bağlantısında kesinti
 • F.48 Sıcak su çıkış sensöründe kısa devre

Vaillant ecoTEC pre (Yoğuşmalı) kombi arıza kodları

 • F.49 e-veri yolu arızası (e veri yolunda kısa devre, e-veri yolu aşırı yüklü veya e-veri yolunda farklı polariteye sahip
  iki gerilim beslemesi. (sadece arıza günlüğünde görülebilir)
 • F.61 Gaz armatürü kumandasında arıza (Gaz armatürüne giden kablo demetinde kısa devre/topraklama teması, gaz
  armatürü arızalı (Bobinlerin topraklama teması) elektronik arızalı
 • F.62 Gaz armatürü kapatma gecikmesi arızası (Gaz armatürünün gecikmiş kapatması, alev sinyalinin gecikmeli sönmesi,
  gaz armatürü sızdırıyor, elektronik arızalı)
 • F.63 EEPROM arızalı (Elektronik arızalı)
 • F.64 Arıza: Elektronik/sensör/analog dijital dönüştürücü (NTC gidiş suyu veya dönüş suyunda kısa devre, elektronik arızalı
 • F.65 Elekronikte yüksek sıcaklık arızası (Elektronik dış müdahaleler nedeniyle çok sıcak, elekronik arızalı.
 • F.67 Elektronik / alev arızası ( Makul olmayan alev sinyali, elektronik arızalı )
 • F.68 Arıza: alev sabit değil (analog giriş) (Gazda hava, gaz giriş basıncı çok düşük, yanlış hava fazlalık katsayısı,
  yanlış gaz memesi iyonizasyon akımında kesinti (kablo, elektrot)
 • F.70 Geçersiz cihaz kodu (DNS) Ekran ve elektronik kart aynı zamanda değiştirildi ve cihaz tipi numarası yeniden ayarlanmadı
  yanlış veya eksik güç kodlama direnci.
 • F.71 Arıza: Gidiş/dönüş devresi sıcaklık sensörü (Sabit değer bildiren gidiş devresi sıcaklık sensörü gidiş borusuna
  doğru şekilde yerleştirilmemiş, gidiş devresi sıcaklık sensörür arızalı.)
 • F.72 Arıza: su basıncı sensörü/ dönüş devresi sıcaklık sensörü sapması ( Gidiş/dönüş suyu NTC sıcaklık farklılıkları çok büyük,
  Gidiş suyu ve / veya dönüş suyu sıcaklık sensörü arızalı.
 • F.73 Arıza: Su basıncı sensörü bağlı değil veya kısa devre söz konusu (Su basıncı sensöründe kesinti / kısa devre, su basıncı
  sensörü besleme hattında kesinti/kısa devre veya su basıncı sensörü arızalı.
 • F.74 Arıza: Su basıncı sensöründe elektrik arızası ( Su basıncı sensörüne giden hatlarda 5V/24V a kısa devre var veya su
  basıncı sensöründe dahili hata.)
 • F.77 Arıza: Yoğuşma veya duman (Geçerlilik: Yoğuşma suyu pompası veya atık gaz klepesi monte edilmiş (opsiyonel)
  Arızalı yoğuşma suyu pompasını veya atık gaz klapesini kontrol edin.
 • F.83 Arıza: Kuru yanma (Brülör çalıştığında, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık sensöründe çok küçük sıcaklık değişikliği
  kaydediyor veya herhangi bir değişiklik kaydedilmiyor: Üründe çok az su, gidiş veya dönüş devresi sıcaklık
  sensörü boruya doğru yerleştirilmemiş.

Vaillant ecoTEC pre (Yoğuşmalı) kombi arıza kodları

 • F.84 Arıza: Gidiş/dönüş devresi sıcaklık sensörü (Değerler uyuşmuyor, gidiş ve dönüş devresi arasındaki fark < -6 k
  gidiş dönüş devresi sıcaklık sensörü tutarsız değerler bildiriyor: Gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü birbiriyle karışmış,
  gidiş ve dönüş devresi sıcaklık sensörü doğru monte edilmedi.
 • F.85 Arıza: sıcaklık sensörü (Gidiş ve/veya dönüş devresi sıcaklık sensörü aynı/yanlış boruya monte edildi. Sıcaklık sensörü
  bağlı değil veya doğru bağlanmamış.
 • F.87 Arıza: Ateşleme trafosu kablosu (ateşleme trafosunun kablo demeti ana karta bağlanmamış veya doğru bağlanmamış
  kablo demetinde kısa devre var veya ateşleme trafosu hasar görmüş.
 • F.88 Arıza: Gaz armatürü (Gaz armatürü bağlı değil veya doğru bağlanmamış, kablo demetinde kısa devre.
 • F.89 Arıza: Pompa (Pompa bağlı değil veya doğru bağlanmamış,yanlış pompabağlanmış, kablo demetinde kısa devre.
 • Err Arıza: Arabirim iletişimi (Arabirim kartı bağlı değil veya doğru bağlanmamış, kablo demetinde kısa devre.
 • Kombinizde ya da doğalgaz tesisatınızda gaz kokusu almanız durumunda öncelikle 187 igdaş acil numarasını arayınız.

Vaillant Turbomag Hermatik Şofben Arıza Kodları

 • F01 Aşırı ısınma: NTC sensörü su sıcaklığının >85’c olduğunu tespit etti. Gaz girişi kesildi. Açma-kapatma düğmesinden
  ürünü kapatın.
 • F02 NTC arızası sıcak su: NTC sensörü arızası.
 • F04 Ateşleme arızası: Brülör ateşlenmiyor veya ateşleme çalışma konumunda beklenmeyen bir biçimde sönüyor.
 • F05 Hava basınç sensörü hatalı: Yanma havası/atık gaz sistemi arızası, fan arızası.
 • F06 Elektrik gerilimi çok düşük: Elektrik gerilimi 175v (+-10v) değerinin üzerine çıktığında ürün normal çalışır.
 • F07 Ga armatürü arızası.

Vaillant Turbomag Hermatik Şofben Arıza Kodları

 • F09 Basınç şalterinde kısa devre: Basınç şalteri 15 saniye süreyle kapalı ise (çalışmıyorsa) ve fan etkinleştirilmemişse
  bu arıza kodu gösterilir. Basınç regleri yeniden açıldığında(işletimde olduğunda) normal çalışma konumu otomatik
  olarak başlatılır.
 • E Donmaya karşı koruma aktif. NTC tarafında soğuk su girişinde <5’c değerinde sıcaklık tespit edildi. Brülör 7 saniye için minumum gaz ayarı ile çalıştırılır. Sıcaklık >7’c olduğunda, arıza E durumu sonlandırılır.
 • Kombinizde ya da doğalgaz tesisatınızda gaz kokusu almanız durumunda öncelikle 187 igdaş acil numarasını arayınız.

Bizlere Güneş teknik sabit telefonu olan 0216 565 7 565 nolu telefondan kesintisiz ulaşabilirsiniz.

BU SAYFAYI PAYLAŞ

YORUM YAZ

Hemen Ara
Whatsapp